Opmerkelijk

Ombudsman, blijf van ons feest af!

De Kinderombudsman heeft zicht uitgesproken tegen Zwarte Piet in zijn huidige vorm. In het persbericht stonden de volgende argumenten.

 De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. Door Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken kan er van hem een figuur gemaakt worden die recht doet aan het plezier dat zovelen beleven aan de sinterklaastraditie.

zwarte-piet-app-geweigerd-apple

Heb je ooit wel eens gemerkt dat kinderen gepest zijn vanwege Zwarte Piet. Waar halen ze het vandaan. Ben blij met alle verschillen! De Kinderombudsman neemt dit standpunt in naar aanleiding van diverse klachten van burgers. Zij hebben de Kinderombudsman gevraagd om een uitspraak te doen over de figuur van Zwarte Piet in relatie tot ervaringen van hun kinderen. De Kinderombudsman toetst aan het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, waarin onder andere staat dat kinderen recht hebben op gelijke behandeling en op bescherming tegen discriminatie. Ook staat in dit verdrag dat belangen van het kind voorop moet staan bij alle maatregelen die voor hen belangrijk zijn. Op de volgende pagina LEES je de overige argumenten. Wij waren verrast..

error: Content is protected !!