Opmerkelijk

Ongelofelijk! wat deze zorgverzekeraar vergoed voor allochtonen

Nog een paar dagen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Mocht je het nodig vinden om de pielemuis van je zoontje te kortwieken zonder medische verklaring dan kan je bij het Zilveren Kruis terecht.

Zilveren Kruis werkt samen met assurantie tussenpersoon Omnia. Deze tussenpersoon is vooral gericht op de allochtone bevolking. Besnijdenis is een ritueel wat voorkomt in het Joods en Islamitische geloof.

Lees verder op de volgende pagina

error: Content is protected !!